VACATURE ONDERHOUDSELECTRICIEN

Je staat hoofdzakelijk in voor het technisch onderhoud van het elektrische gedeelte van het machinepark in een industrieel productiebedrijf. Je waakt over de kwaliteit van de uitrusting en voert preventief onderhoud uit. Je installeert en sluit de apparatuur en machines aan en controleert ze op hun goede werking. Je spoort defecten op in electrische installaties en hun componenten: motoren met elektronische aandrijvingen, beveiligingsborden, pneumatische stuur- en vermogenskringen, sensoren en actoren. Je verhelpt storingen. Je voert zelfstandig kleine automatiseringsopdrachten uit.

Je werkt alleen of in een ploeg en meestal binnen, maar soms ook buiten. Je bent vaak op verplaatsing. Je voert soms werkzaamheden uit op hoogte. Je past de veiligheidsregels strikt toe. Je onderscheidt goed kleuren. Je hebt een elementaire kennis van basiselektronica en meettechnieken.

Je werkuren zij doorgaans regelmatig. Nachtwerk en ploegenarbeid komen ook voor .

Een diploma technisch secundair onderwijs richting elektriciteit, elektro mechanica, onderhoudsspecialist of elektrisch installateur is vereist.

Voor automatisering wordt meestal opleiding voorzien  op de werkvloer en permanente vorming.

Basiscompetenties

 • In bedrijf nemen, onderhouden en fouten oplossen in het elektrisch gedeelte van productie-installaties
 • Instellingen en storingen verhelpen van elektronische aandrijvingen van elektrische machines (gelijkstroomsturingen, frequentieregelingen)
 • Mechanisch en elektrisch onderhoud van elektrische machines en hun sturingen
 • Onderhouden en herstellen van elektrische schakelkasten met relais en contactoren
 • Met PC en basis windowsapplicaties werken
 • Mechanische montagetechnieken toepassen. Monteren of verbindingen maken met diverse technieken zoals bouten, schroeven en pluggen, lijmen
 • Veiligheidsregels toepassen. Instaan voor zijn eigen veiligheid en er zorg voor dragen dat er geen gevaarlijke situaties ontstaan.
 • Schriftelijke rapporten en verslagen opstellen
 • Deelnemen aan werkoverleg. Op regelmatige basis overleggen met collega’s en verantwoordelijken

Specifieke competenties

 • De nodige veiligheidsmaatregelen nemen bij het werken aan middenspanningsinstallaties
 • Onderhouden van elektrische motoren (soorten,sturingen, schakelingen)
 • Onderhouden van meet- en regeltechnische installaties

Sleutelvaardigheden

 • Zelfstandig werken. Op een effectieve wijze de eigen taak uitvoeren zonder hulp van anderen.
 • Analytisch denken. Een probleem in zijn verschillende elementen bekijken
 • Flexibel zijn. Zich aanpassen aan wijzigende omstandigheden
 • Problemen onderkennen en oplossen. Een probleem kunnen situeren en een oplossing aanreiken.
 • Kwaliteitsbewust zijn. In staat zijn om in te schatten aan welke vereisten een product of een dienst moet voldoen.
 • Nauwkeurig werken. Taken nauwgezet, precies afwerken
 • Veilig werken. Gevaarlijke situaties en risico’s vermijden, zowel voor zichzelf als voor anderen.
 • Inventieve ideeën aanbrengen, zoeken naar verbeteringen, experimenteren met nieuwe concepten en procedures, problemen oplossen op een creatieve en heldere wijze.

Attesten en diploma’s

 • Certificaat basisveiligheid ( VCA)
 • Technisch onderwijs elektriciteit en/of electro mechanica
 • Gelijkwaardig door ervaring

Persoonskenmerken

 • Kleuren kunnen onderscheiden. Het vermogen om kleuren te vergelijken of om verschillen tussen kleuren te onderscheiden inclusief kleurschakeringen en helderheid.

Arbeidsomstandigheden

 • Werken in open lucht
 • Dagwerk
 • Twee/Drieploegenstelsel
 • Op locatie bij klant

SOLLICITEER NU VOOR DEZE VACATURE

Slachthuislaan 78 · 2060 Antwerpen
Gsm: +32 480 66 53 62
E-mail: an@industryvibes.be
BTW BE0700.272.296

© 2019 • IndustryVibes