VACATURE ELECTRO-MECHANIEKER

Je staat in voor de goede werking van het electrisch en mechanisch gedeelte van werktuigen, installaties of geautomatiseerd productiemateriaal. Je voorkomt defecten of herstelt ze.

Je staat in voor de montage en in bedrijf stellen van alle typen deurautomaten en luchtgordijnen .

Je gaat voort op de aanwijzingen van je baas, de informatie van de gebruiker en de technische dossiers van de machines. Je bent soms ook betrokken bij andere taken, zoals het installeren, het opstarten en het bedrijfzekerder maken van de machines.

Je werkt doorgaans alleen, soms in een ploeg, in een atelier, een productiewerkplaats of bij klanten. Je bent meestal onafgebroken beschikbaar. Soms werk je met zware lasten. Je past de veiligheidsvoorschriften strikt toe. Werkritme en werktijden worden bepaald door de productievereistren. Je onderkent problemen en lost ze op . Doorgaans heb je regelmatige werkuren, soms met wachtdienst. Nachtwerk en ploegenarbeid komen zeker voor.

Basiscompetenties

 • Bankwerk uitvoeren
 • De verschillende soorten aandrijvingen monteren, herstellen en uitlijnen
 • De werking van verschillende voorzieningen en installaties controleren en storingen en defecten signaleren.
 • Defecten opsporen in een PLC-gestuurde installatie volgens verschillende foutzoekmethodes
 • Dichtingen demonteren, vervaardigen en monteren
 • Elektrische schema’s lezen
 • Een smeerschema opstellen en uitvoeren
 • Een pomp of compressor plaatsen en afregelen
 • Electrische motoren afkoppelen en aansluiten volgend de veiligheidsvoorschriften.
 • Het onderhoud op een pomp of een compressor uitvoeren, storingen zoeken en oplossen
 • Lagers determineren, vervaardigen of bestellen en (de)monteren
 • Basiskennis van lassen met half automaat en/of elektrode
 • Machineonderdelen demonteren, herstellen,vervangen en monteren
 • Meten en controleren met de gangbare meetgereedschappen
 • Milieuvoorschriften toepassen
 • Onderhouden en herstellen van pneumatische en hydraulische systemen
 • Pneumatische en hydraulische schema’s lezen, storingen opzoeken en verhelpen
 • Preventief onderhoud uitvoeren en organiseren
 • Schriftelijke rapporten en verslagen opstellen
 • Storingen opzoeken met de gepaste meetinstrumenten of middelen
 • Technische richtlijnen analyseren en toepassen
 • Veiligheidsregels toepassen
 • Werktekeningen lezen en interpreteren

Specifieke competenties

 • Informeren en adviseren
 • Interventies beheren en voorzien
 • Machines en installaties verbeteren en aanpassen
 • Het nakomen van uitvoeringsafspraken met de klant.

Sleutelvaardigheden

 • Zelfstandig werken. Op een effectieve wijze de eigen taak uitvoeren zonder hulp van anderen.
 • Klantgerichtheid
 • Analytisch denken. Een probleem in zijn verschillende elementen bekijken
 • Controleren
 • Ordelijk zijn
 • Flexibel zijn. Zich aanpassen aan wijzigende omstandigheden
 • Problemen onderkennen en oplossen. Een probleem kunnen situeren en een oplossing aanreiken.
 • Kwaliteitsbewust zijn. In staat zijn om in te schatten aan welke vereisten een product of een dienst moet voldoen.
 • Nauwkeurig werken. Taken nauwgezet, precies afwerken
 • Veilig werken.
 • Inventieve ideeën aanbrengen, zoeken naar verbeteringen, experimenteren met nieuwe concepten en procedures, problemen oplossen op een creative en heldere wijze.

Attesten en diploma’s

 • Minimaal is een diploma derde graad secundair onderwijs, richting onderhoudsmechanica, mechanica of electromechanica vereist. Een ruime ervaring in het detecteren en oplossen van storingen
 • Certificaat basisveiligheid ( VCA)

Persoonskenmerken

 • Handigheid
 • Technische gerichtheid en interesse
 • Zelfstandig kunnen werken
 • Flexibel, ook in werkuren
 • Ordelijk en stipt

Arbeidsomstandigheden

 • Dagwerk
 • Twee/Drieploegenstelsel
 • Op locatie bij klant

SOLLICITEER NU VOOR DEZE VACATURE

Slachthuislaan 78 · 2060 Antwerpen
Gsm: +32 480 66 53 62
E-mail: an@industryvibes.be
BTW BE0700.272.296

© 2019 • IndustryVibes